Om du har problemer med å se livesendingen anbefaler vi at du enten oppdaterer siden (gjerne flere ganger), eller bytter nettleser. Du kan også rense nettleserdata på din maskin.Du finner en guide for hvordan man renser nettleserdata her:  https://nettvett.no/slik-tommer-du-nettleserdata/

10:00

Velkommen. Bjarte Rambjør Heide, direktør i Artsdatabanken

10:10

Statssekretærens åpningstale. Aleksander Øren Heen (Sp), statssekretæren i Klima- og miljødepartementet


Artsdatabanken innleder

10:25

Overordnede resultater. Snorre Henriksen, prosjektleder Rødlista for arter 2021 m.fl.

10:50

Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge. Hallvard Elven, NHM UiO og Stine S. Markussen, Artsdatabanken


Arealbruk og tilstandsutvikling

11:00

Arealregnskap - identifisering av nyutbygde områder. Margrete Steinnes, SSB

11:15

Konsekvenser av arealendringer - med fokus på biller. Stefan Olberg, Biofokus

11:30

Skogens miljøtilstand og utvikling, og naturskog i Norge. Ken Olaf Storaunet, NIBIO

11:45

Hvilken betydning har naturskogen for rødlisteartene? Anne Sverdrup-Thygeson, NMBU


12:00

Lunsj


Aktuelle tema

13:00

Hva er årsaken til at karplanter blir rødlistet? Heidi Solstad, Multiconsult

13:15

Norges villbier: trusler, rødlistestatus og tiltak. Markus Sydenham, NINA

13:30

Under overflaten: status og påvirkninger på marine arter. Anne Helene Solberg Tandberg, UiB

13:45

Hva skjer med insekter i ferskvann? Status og trender for utvalgte grupper. Øivind Gammelmo, Biofokus


Brukerperspektiv

14:00

Representanter fra ulike sektorer beskriver hvordan de legger Rødlista til grunn for sitt arbeid. Bjarte R. Heide, Artsdatabanken, byr opp Torbjørn Lange fra Klima og miljødepartementet, Geir Grønningsæter fra Landbruksdirektoratet og Terje Laskemoen fra Oslo kommune til diskusjon.


14:30

Pause


Klimaendringer og framtidsutsikter

15:00

Klimaendringer i vårt århundre med fokus på fjellregioner og Svalbard. Inger Hanssen-Bauer, Meteorologisk institutt

15:15

Fjellplanter og -moser i et varmere klima. Torbjørn Høitomt, Biofokus

15:30

Threats to marine mammals in a time of rapid change. Kit Kovacs, Norsk Polarinstitutt


Avslutning

15:45

Avslutning. Bjarte Rambjør Heide, Artsdatabanken

15:50

Konferansen er over

Powered by: Bloc